Newyddion

 • Canllaw Glanhau Dumbbell

  Canllaw Glanhau Dumbbell

  Canllawiau Glanhau a Diheintio Campfa Cyffredinol: 1. Gwisgwch fenig tafladwy, mwgwd, ac amddiffyniad llygaid i lanhau a diheintio.2. Sicrhewch fod digon o awyru yn ystod glanhau a diheintio.3. Defnyddiwch ddi-alcohol, heb ffenol, heb gannydd ac amonia...
  Darllen mwy
 • 6 Cam at Mat Ioga Glanach

  6 Cam at Mat Ioga Glanach

  Defnyddiwch dywel.Er mwyn cadw'ch mat yn lanach rhag dechrau arni, mae Emily Schmookler, uwch hyfforddwr yoga CorePower Yoga yn Ardal y Bae, yn awgrymu gosod tywel i lawr ar ben eich mat pan fyddwch chi'n ymarfer, yn enwedig un sy'n cynnwys lleithder...
  Darllen mwy
 • SUT I OFALU A CHYNNAL EICH SET DMBBELL

  SUT I OFALU A CHYNNAL EICH SET DMBBELL

  Os ydych chi'n newydd i fod yn berchen ar offer ymarfer corff, efallai nad ydych chi'n ymwybodol o'r holl waith sy'n cael ei wneud i'w gadw mewn cyflwr da.Mae dumbbells yn ddarn cyffredin o offer ymarfer corff a all ddechrau cwympo'n gyflym os byddwch chi'n eu hesgeuluso.Dysgwch sut i ofalu am a chynnal...
  Darllen mwy
 • Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Kettlebell a'r Maint Gorau

  Ffactorau i'w Hystyried Wrth Ddewis Kettlebell a'r Maint Gorau

  1. Eich profiad codi pwysau.Mae'n rhaid i chi ystyried a ydych wedi cael unrhyw hyfforddiant codi pwysau o'r blaen.Os ydych chi'n newydd i hyfforddiant pwysau, mae'n well dechrau ar lefel dechreuwyr er mwyn i chi allu dysgu mecaneg iawn.Os ydych chi'n brofiadol mewn codi pwysau traddodiadol, rydych chi...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r gwahanol fathau o ddillad yoga?

  Beth yw'r gwahanol fathau o ddillad yoga?

  Mae yna lawer o wahanol fathau o ddillad ioga ar gael i wneud ymarferion ioga yn haws ac yn fwy cyfforddus.Er nad oes angen gwisgo dillad wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer sesiynau ioga, mae llawer o bobl yn dewis gwneud hynny.Mae dillad ioga ar gael mewn dynion, merched,...
  Darllen mwy
 • Glaswellt artiffisial, Dychwelwch i natur, edrychwch am y cyffwrdd yn y cof a'r lawnt sy'n gallu anadlu

  Glaswellt artiffisial, Dychwelwch i natur, edrychwch am y cyffwrdd yn y cof a'r lawnt sy'n gallu anadlu

  Dyma'r ddelfryd Americanaidd: lawnt werdd, wedi'i thocio'n daclus, heb smotiau brown neu frychau.Fel y rhan fwyaf o ddelfrydau Americanaidd, daw am gost uchel - penwythnosau diddiwedd o wrteithio, torri gwair a dyfrio.Ond beth pe gallech chi gael y lawnt berffaith heb y gwaith cynnal a chadw, c...
  Darllen mwy
 • Pam mae angen gwisg yoga proffesiynol arnoch chi?

  Pam mae angen gwisg yoga proffesiynol arnoch chi?

  Mae dyluniad dillad ioga wedi'i ddylunio ar y cyd â gradd ymestyn ioga ei hun, a all gyflawni effaith hyfforddiant yn fwy.Er bod dillad chwaraeon eraill hefyd yn gyfforddus ac yn gyfleus, nid yw o reidrwydd yn addas ar gyfer yr ymestyn, y lapio a'r sychu'n gyflym sy'n ofynnol gan ioga.C...
  Darllen mwy
 • Sut i ddewis mat yoga

  Sut i ddewis mat yoga

  Mae'r cynhyrchion o ansawdd isel a gwarantedig isel yn y farchnad wedi gwneud pob un sy'n frwd dros ioga wedi'i llethu, yn enwedig yr anallu i wahaniaethu rhwng ansawdd y deunydd, a'r problemau ansawdd megis colli slag ar ôl llai na hanner blwyddyn o ddefnydd.Bywyd gwasanaeth matiau ioga o wahanol fatiau...
  Darllen mwy
 • Y symudiadau ffitrwydd pêl ioga mwyaf effeithiol

  Y symudiadau ffitrwydd pêl ioga mwyaf effeithiol

  Heddiw, byddwn yn siarad am y symudiadau ffitrwydd pêl ioga mwyaf effeithiol 11. Swisaidd Ball Prone Cobra Lie dueddol ar y bêl ymarfer corff.Gadewch i'ch breichiau hongian i lawr o'ch ysgwyddau, gyda'ch breichiau wrth ymyl y bêl.Contractiwch eich cyhyrau clun a chefn a chodwch eich pen, brest, breichiau a choesau oddi ar y gr...
  Darllen mwy
 • Pêl ioga ar gyfer ymarfer corff llawn!

  Pêl ioga ar gyfer ymarfer corff llawn!

  Mae manteision defnyddio pêl ioga ar gyfer ffitrwydd yn niferus, mae'n cryfhau'ch craidd wrth weithio'ch coesau, glutes a breichiau.Nid yn unig y gall gyflymu colli pwysau a cholli braster, ond gall hefyd ychwanegu at hwyl ymarfer corff.Felly, sut i ddefnyddio'r bêl ioga i'n helpu ni i wneud ymarfer corff ioga?Heddiw, byddaf yn rhoi i chi ...
  Darllen mwy
 • Dumbbells ar gyfer nofis ffitrwydd

  Dumbbells ar gyfer nofis ffitrwydd

  O ran ymarfer corff anaerobig, mae'n rhaid i ni siarad am dumbbells.Dumbbells yw'r offer mwyaf cyfleus ar gyfer colli pwysau a ffitrwydd gartref.Sut i ddewis dumbbells ar gyfer nofis ffitrwydd?Faint o dumbbells ddylwn i eu dewis?Ar gyfer babanod newydd sy'n prynu dumbbells am y tro cyntaf, mae menywod yn argymell ...
  Darllen mwy
 • Mae poblogeiddio tyweirch artiffisial

  Mae poblogeiddio tyweirch artiffisial

  Heddiw, mae tyweirch artiffisial yn cael ei ddefnyddio'n helaeth gennym ni oherwydd ei hwylustod i'w ddefnyddio a'i bris isel. Mae gan laswellt artiffisial lawer o fanteision megis dwysedd uchel i lawr a gwydnwch. yn lliw-gyflym ac yn wydn, ac i...
  Darllen mwy
12345Nesaf >>> Tudalen 1/5